tor  0.4.2.1-alpha-dev
download_status_st.h
1 /* Copyright (c) 2001 Matej Pfajfar.
2  * Copyright (c) 2001-2004, Roger Dingledine.
3  * Copyright (c) 2004-2006, Roger Dingledine, Nick Mathewson.
4  * Copyright (c) 2007-2019, The Tor Project, Inc. */
5 /* See LICENSE for licensing information */
6 
7 #ifndef DOWNLOAD_STATUS_ST_H
8 #define DOWNLOAD_STATUS_ST_H
9 
37  time_t next_attempt_at;
44  download_schedule_bitfield_t schedule : 8;
48  download_want_authority_bitfield_t want_authority : 1;
53  download_schedule_increment_bitfield_t increment_on : 1;
62 };
63 
64 #endif /* !defined(DOWNLOAD_STATUS_ST_H) */
65 
download_schedule_bitfield_t schedule
download_schedule_increment_bitfield_t increment_on
download_want_authority_bitfield_t want_authority