tor  0.4.2.0-alpha-dev
mainloop_pubsub.h
1 /* Copyright (c) 2001, Matej Pfajfar.
2  * Copyright (c) 2001-2004, Roger Dingledine.
3  * Copyright (c) 2004-2006, Roger Dingledine, Nick Mathewson.
4  * Copyright (c) 2007-2018, The Tor Project, Inc. */
5 /* See LICENSE for licensing information */
6 
7 #ifndef TOR_MAINLOOP_PUBSUB_H
8 #define TOR_MAINLOOP_PUBSUB_H
9 
10 struct pubsub_builder_t;
11 
12 typedef enum {
13  DELIV_NEVER=0,
14  DELIV_PROMPT,
15  DELIV_IMMEDIATE,
16 } deliv_strategy_t;
17 
18 int tor_mainloop_connect_pubsub(struct pubsub_builder_t *builder);
19 void tor_mainloop_connect_pubsub_events(void);
20 int tor_mainloop_set_delivery_strategy(const char *msg_channel_name,
21  deliv_strategy_t strategy);
22 void tor_mainloop_disconnect_pubsub(void);
23 
24 #endif /* !defined(TOR_MAINLOOP_PUBSUB_H) */
struct pubsub_builder_t pubsub_builder_t
Definition: pubsub_build.h:28