tor  0.4.2.0-alpha-dev
or_handshake_certs_st.h
1 /* Copyright (c) 2001 Matej Pfajfar.
2  * Copyright (c) 2001-2004, Roger Dingledine.
3  * Copyright (c) 2004-2006, Roger Dingledine, Nick Mathewson.
4  * Copyright (c) 2007-2019, The Tor Project, Inc. */
5 /* See LICENSE for licensing information */
6 
7 #ifndef OR_HANDSHAKE_CERTS_ST
8 #define OR_HANDSHAKE_CERTS_ST
9 
10 struct tor_x509_cert_t;
11 
19  struct tor_x509_cert_t *auth_cert;
22  struct tor_x509_cert_t *link_cert;
25  struct tor_x509_cert_t *id_cert;
35  uint8_t *ed_rsa_crosscert;
38 };
39 
40 #endif /* !defined(OR_HANDSHAKE_CERTS_ST) */
struct tor_x509_cert_t * link_cert
struct tor_cert_st * ed_id_sign
struct tor_cert_st * ed_sign_auth
struct tor_x509_cert_t * auth_cert
struct tor_cert_st * ed_sign_link
struct tor_x509_cert_t * id_cert